Vedecký veľtrh

vedecký veľtrh

PROGRAM VEDECKÉHO VEĽTRHU 2019

Celodenný zábavný program pre deti a mládež, v rámci ktorého budú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Okrem toho, že sa účastníci budú môcť zapojiť do rôznych pokusov a vedeckých hier, je pripravený pútavý program, ktorý bude zaujímavý aj pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť.

Dátum konania:

Miesto konania:

Účastníci veľtrhu - čo zaujímavé uvidíte:

UNIVERZITY

STREDNÉ ŠKOLY

KLUBY A SPOLOČNOSTI

Sledujte nás

facebook     instagram