Vedecký veľtrh

vedecký veľtrh

V roku 2023 sa Vedecký veľtrh nekoná

VEDECKÝ VEĽTRH 2022

Omniveda/VEDA NÁS BAVÍ n.o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sa rozhodla dňa 23. 9. 2022 usporiadať už piaty ročník Vedeckého veľtrhu na námestí NC Eurovea v Bratislave. Patrónmi podujatia sú bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a prorektor FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, vám vo svojich stánkoch dokážu, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si budú môcť formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy budú mať zasa príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si budú môcť niektoré pokusy sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch.

 


Pozvánka na Vedecký veľtrh - minulé ročníky


Správy Rádia Regina


Správy Rádia Slovensko


Pozvánka na Vedecký veľtrh 2018 - Západoslovenská televízia
 

 

Čo vás čaká na Vedeckom veľtrhu

 


Organizátori:

 


Newsletter:

Chcete vedieť o všetkých zaujímavostiach, pripravovanom programe, súťažiach a ďalších akciách? Stačí málo.

súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu: emailová adresa, boli na základe tohto súhlasu spracované za účelom zasielania obchodných oznámení. Více pozri Zásady spracovania osobných údajov.

 

Sledujte nás

facebook     instagram