Vedecký veľtrh

vedecký veľtrh

Vedecký veľtrh 2017

Vedecký veľtrh 2016, Bratislava

Vystavovatelia 1. Vedeckého veľtrhu 2016, Bratislava

Filmovanie akcie kamerami a živý strih videa pomocou full HD TV štúdia (SOŠ Stará Turá)
Filmovanie akcie kamerami a živý strih videa pomocou full HD TV štúdia (SOŠ Stará Turá)
Interaktívne ovládanie robota,  naprogramovaná práca robota, lovenie cukríkov robotom (SOŠ, Stará Turá)
Interaktívne ovládanie robota, naprogramovaná práca robota, lovenie cukríkov robotom (SOŠ, Stará Turá)
Obnoviteľné zdroje energie (fotovoltika otáčajúca sa za slnkom) - napája autodráhu s autíčkami (SOŠ Stará Turá)
Obnoviteľné zdroje energie (fotovoltika otáčajúca sa za slnkom) - napája autodráhu s autíčkami (SOŠ Stará Turá)
Vysielanie z klubu počas preteku (Rádioklub STU - OM3KFF)
Vysielanie z klubu počas preteku (Rádioklub STU - OM3KFF)
Mini expedícia a vysielanie z vrcholu Skalnatá (Malé Karpaty) v rámci rádio-amatérskeho tábora (Rádioklub STU - OM3KFF)
Mini expedícia a vysielanie z vrcholu Skalnatá (Malé Karpaty) v rámci rádio-amatérskeho tábora (Rádioklub STU - OM3KFF)
Údržba krátkovlnných antén v klube (Rádioklub STU - OM3KFF)
Údržba krátkovlnných antén v klube (Rádioklub STU - OM3KFF)
Elektromobil - študentská práca, ktorú prezentovalo Slovensko na európskej súťaži vo francúzskom Le Mans (SPŠ dopravná, Trnava)
Elektromobil - študentská práca, ktorú prezentovalo Slovensko na európskej súťaži vo francúzskom Le Mans (SPŠ dopravná, Trnava)
Model železničného zabezpečovacieho zariadenia - študentská víťazná práca z celoslovenského kola súťaže SYGA (SPŠ dopravná, Trnava)
Model železničného zabezpečovacieho zariadenia - študentská víťazná práca z celoslovenského kola súťaže SYGA (SPŠ dopravná, Trnava)
Model železničného zabezpečovacieho zariadenia - študentská víťazná práca z celoslovenského kola súťaže SYGA (SPŠ dopravná, Trnava)
Model železničného zabezpečovacieho zariadenia - študentská víťazná práca z celoslovenského kola súťaže SYGA (SPŠ dopravná, Trnava)
Práca v študentskom rádiu Aetter (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Práca v študentskom rádiu Aetter (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Práca v študentskom rádiu Aetter (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Práca v študentskom rádiu Aetter (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Práca v študentskom rádiu Aetter (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Práca v študentskom rádiu Aetter (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Práca moderátora v televíznom štúdiu (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Práca moderátora v televíznom štúdiu (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Práca v strižni (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Práca v strižni (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Kľúčovanie na zelené pozadie v televíznom štúdiu (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Kľúčovanie na zelené pozadie v televíznom štúdiu (FMK Univerzity Sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Tvorba potlače trička (CSOŠE P.G.Frassatiho, Bratislava)
Tvorba potlače trička (CSOŠE P.G.Frassatiho, Bratislava)
Tvorba obálky časopisu (CSOŠE P.G.Frassatiho, Bratislava)
Tvorba obálky časopisu (CSOŠE P.G.Frassatiho, Bratislava)
Tvorba web stránky (CSOŠE P.G.Frassatiho, Bratislava)
Tvorba web stránky (CSOŠE P.G.Frassatiho, Bratislava)
Trénovanie praktických zručností v moderných učebniach (SPŠE, Bratislava)
Trénovanie praktických zručností v moderných učebniach (SPŠE, Bratislava)
Skladanie a programovanie robotov (SPŠE, Bratislava)
Skladanie a programovanie robotov (SPŠE, Bratislava)
Lokálna CISCO akadémia, v ktorej je možné získať medzinárodne platný certifikát (SPŠE, Bratislava)
Lokálna CISCO akadémia, v ktorej je možné získať medzinárodne platný certifikát (SPŠE, Bratislava)
Výrobky z použitých strojových súčiastok (Technická akadémia, Zvolen)
Výrobky z použitých strojových súčiastok (Technická akadémia, Zvolen)
Modelové organizmy v genetike, mikroskopia a elektroforéza DNA (Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava)
Modelové organizmy v genetike, mikroskopia a elektroforéza DNA (Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava)
Modelové organizmy v genetike, mikroskopia a elektroforéza DNA (Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava)
Modelové organizmy v genetike, mikroskopia a elektroforéza DNA (Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava)
Virtuálny svet a jeho využitie v architektúre (Fakulta architektúry STU, Bratislava)
Virtuálny svet a jeho využitie v architektúre (Fakulta architektúry STU, Bratislava)
Fungovanie virtuálneho sveta (Fakulta architektúry STU, Bratislava)
Fungovanie virtuálneho sveta (Fakulta architektúry STU, Bratislava)
Vývojové trendy v oblasti architektúry a dizajnu (Fakulta architektúry STU, Bratislava)
Vývojové trendy v oblasti architektúry a dizajnu (Fakulta architektúry STU, Bratislava)

Vědecký jarmark, Praha

Sledujte nás

facebook     instagram