Vedecký veľtrh

vedecký veľtrh

Záštita:

Nad podujatím Vedecký veľtrh 2019 prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Dekret o prevzatí záštity tu.

 

Partneri:

 

Podporujú nás:

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied

Juraj Draxler, bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., FMFI UK

 

 

Sledujte nás

facebook     instagram