Vedecký veľtrh

vedecký veľtrh

Prezrite si prezentáciu k Vedeckému veľtrhu "...aj vy patríte na VEDECKÝ VEĽTRH!"

Hlavný odborný partner:

SLOVAK SILICON HILL
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Odborný partner:

 

Generálny partner:

 

Partneri: 

Hlavní mediálni partneri:

 

Mediálni partneri:

 

 

Podporujú nás:

Juraj Draxler, bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium UK

 

 

 

Sledujte nás

facebook     instagram