Vedecký veľtrh

vedecký veľtrh

PATRÓN 2. VEDECKÉHO VEĽTRHU 2017

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied

Sledujte nás

facebook     instagram